Schildersbedrijf Elni berger

Schilderwerk

Uw huis moet geschilderd worden, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Allereerst doen wij u kosteloos een inspectie rapport toekomen, die vormt voor u en ons de basis voor beslissingen over uw onroerend goed.

Voor ons is vanzelf-sprekend dat kwaliteit en duurzaamheid de kernbegrippen zijn om uw onroerendgoed te wapenen tegen verval.

In onze bedrijfsvoering staat kwaliteit centraal, om te gemoet te komen aan de wensen van de markt, hebben we een kwaliteitsbeleid geformateerd, dat gericht is op een optimale kwaliteitsborging en continuïteit van ons bedrijf.

Meer voordeel schilderwerk:

Betreft het schilderwerk van een pand ouder dan vijftien jaar dat bestemd is
voor permanente bewoning, dan berekenen wij in plaats van 19 % BTW
het lage tarief van 6 % voor zowel het buiten als het binnenschilderwerk van
bijvoorbeeld huurwoningen van woningcorporaties, verzorging huizen,
aanleunwoningen, studentenflats enz.